صفحه اصلی
ثبت مجموعه ورزشی
ارتباط با ما
درباره ما
قوانین و مقررات
آموزش رزرو اماکن ورزشی
پروفایل سایت لود نشد

ورود به حساب کاربری

بازیابی گذرواژه

تایید کد

تغییر گذرواژه

ایجاد حساب کاربری

تست پژواک 2 تست پژواک 2-ریسپانسیو

برای کلاس ورزشی دوره ای ثبت نشده است.

کلاس های ورزشی

چندمنطقه - آکادمی فوتبال خداداد (58،500،000 ریال) -

0 از 5 چندمنطقه - آکادمی فوتبال خداداد (58،500،000 ریال)

چندمنطقه - آکادمی فوتبال خداداد (58،500،000 ریال)

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

چندمنطقه - آکادمی تخصصی والیبال پیشرو -

0 از 5 چندمنطقه - آکادمی تخصصی والیبال پیشرو

چندمنطقه - آکادمی تخصصی والیبال پیشرو

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 1-امامیه -

0 از 5 مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 1-امامیه

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 1-امامیه

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

مدرسه فوتبال و فوتسال پیشگامان -

0 از 5 مدرسه فوتبال و فوتسال پیشگامان

مدرسه فوتبال و فوتسال پیشگامان

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

آموزش تکواندو - استاد سروش (سالن فاطمیه) -

0 از 5 آموزش تکواندو - استاد سروش (سالن فاطمیه)

آموزش تکواندو - استاد سروش (سالن فاطمیه)

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

چندمنطقه - آکادمی فوتبال خداداد(48،500،000 ریال) -

0 از 5 چندمنطقه - آکادمی فوتبال خداداد(48،500،000 ریال)

چندمنطقه - آکادمی فوتبال خداداد(48،500،000 ریال)

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

آکادمی والیبال افق طلایی (خواهران- خ براتی) -

0 از 5 آکادمی والیبال افق طلایی (خواهران- خ براتی)

آکادمی والیبال افق طلایی (خواهران- خ براتی)

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت بانوان

آموزش تکواندو - استاد سروش (مجموعه کوثر) -

0 از 5 آموزش تکواندو - استاد سروش (مجموعه کوثر)

آموزش تکواندو - استاد سروش (مجموعه کوثر)

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

آکادمی والیبال افق طلایی (پسران- سلیمان نژاد) -

0 از 5 آکادمی والیبال افق طلایی (پسران- سلیمان نژاد)

آکادمی والیبال افق طلایی (پسران- سلیمان نژاد)

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 2-سجادیه -

0 از 5 مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 2-سجادیه

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 2-سجادیه

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه3-امامخمینی -

0 از 5 مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه3-امامخمینی

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه3-امامخمینی

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 4-معلم -

0 از 5 مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 4-معلم

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 4-معلم

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 8-ملک آباد -

0 از 5 مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 8-ملک آباد

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 8-ملک آباد

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 5-محمدیه -

0 از 5 مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 5-محمدیه

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 5-محمدیه

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 9-خیام -

0 از 5 مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 9-خیام

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 9-خیام

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 6-امامت -

0 از 5 مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 6-امامت

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 6-امامت

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 10-رسالت -

0 از 5 مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 10-رسالت

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 10-رسالت

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 7-توس -

0 از 5 مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 7-توس

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 7-توس

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 11-سیدی -

0 از 5 مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 11-سیدی

مدرسه ژیمناستیک علیشاهی -شعبه 11-سیدی

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

کاراته کیوکوشین پسران - استاد گل صفت -

0 از 5 کاراته کیوکوشین پسران - استاد گل صفت

کاراته کیوکوشین پسران - استاد گل صفت

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

کاراته کیوکوشین بانوان - استاد باغداری -

0 از 5 کاراته کیوکوشین بانوان - استاد باغداری

کاراته کیوکوشین بانوان - استاد باغداری

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت بانوان

آموزش تیراندازی با اسلحه -

0 از 5 آموزش تیراندازی با اسلحه

آموزش تیراندازی با اسلحه

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

کاراته شوتوکان پسران - استاد ربانی -

0 از 5 کاراته شوتوکان پسران - استاد ربانی

کاراته شوتوکان پسران - استاد ربانی

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

مدرسه فوتبال آرمان مهر بادامکی -

0 از 5 مدرسه فوتبال آرمان مهر بادامکی

مدرسه فوتبال آرمان مهر بادامکی

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

آموزش شنا پسران - استخر سجاد -

0 از 5 آموزش شنا پسران - استخر سجاد

آموزش شنا پسران - استخر سجاد

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

چندمنطقه -مدرسه تنیس خاکی - پسران و دختران -

0 از 5 چندمنطقه -مدرسه تنیس خاکی - پسران و دختران

چندمنطقه -مدرسه تنیس خاکی - پسران و دختران

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

اسکیت پسران و دختران - کوهسنگی -

0 از 5 اسکیت پسران و دختران - کوهسنگی

اسکیت پسران و دختران - کوهسنگی

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

اسکیت پسران و دختران - مجموعه کارگران -

0 از 5 اسکیت پسران و دختران - مجموعه کارگران

اسکیت پسران و دختران - مجموعه کارگران

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

مدرسه فوتبال و فوتسال باغون آباد -

0 از 5 مدرسه فوتبال و فوتسال باغون آباد

مدرسه فوتبال و فوتسال باغون آباد

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

بوکس و کیک بوکسینگ -

0 از 5 بوکس و کیک بوکسینگ

بوکس و کیک بوکسینگ

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

چند منطقه- آموزش بسکتبال پسران -

0 از 5 چند منطقه- آموزش بسکتبال پسران

چند منطقه- آموزش بسکتبال پسران

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

مدرسه فوتسال آذرخش -

0 از 5 مدرسه فوتسال آذرخش

مدرسه فوتسال آذرخش

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

آموزش والیبال دختران -

0 از 5 آموزش والیبال دختران

آموزش والیبال دختران

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت بانوان

مدرسه فوتبال پیشگامان - دانشگاه فردوسی -

0 از 5 مدرسه فوتبال پیشگامان - دانشگاه فردوسی

مدرسه فوتبال پیشگامان - دانشگاه فردوسی

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

مدرسه فوتبال پیشگامان - حجاب -

0 از 5 مدرسه فوتبال پیشگامان - حجاب

مدرسه فوتبال پیشگامان - حجاب

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

شطرنج -

0 از 5 شطرنج

شطرنج

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

چند منطقه - مدرسه فوتبال بارثاوا -

0 از 5 چند منطقه - مدرسه فوتبال بارثاوا

چند منطقه - مدرسه فوتبال بارثاوا

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

هندبال بانوان -

0 از 5 هندبال بانوان

هندبال بانوان

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت بانوان

هندبال آقایان -

0 از 5 هندبال آقایان

هندبال آقایان

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

مدرسه فوتبال آرامش (خوشحال) -

0 از 5 مدرسه فوتبال آرامش (خوشحال)

مدرسه فوتبال آرامش (خوشحال)

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

چند منطقه - مدرسه فوتبال امید توس -

0 از 5 چند منطقه - مدرسه فوتبال امید توس

چند منطقه - مدرسه فوتبال امید توس

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

مدرسه فوتبال میثاقیان -

0 از 5 مدرسه فوتبال میثاقیان

مدرسه فوتبال میثاقیان

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

اسکیت پسران و دختران - دانشگاه پیام نور -

0 از 5 اسکیت پسران و دختران - دانشگاه پیام نور

اسکیت پسران و دختران - دانشگاه پیام نور

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

تکواندو خواهران - استاد خ منصوری (مجموعه کوثر) -

0 از 5 تکواندو خواهران - استاد خ منصوری (مجموعه کوثر)

تکواندو خواهران - استاد خ منصوری (مجموعه کوثر)

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت بانوان

چند منطقه- تکواندو پسران -استاد رضایی -

0 از 5 چند منطقه- تکواندو پسران -استاد رضایی

چند منطقه- تکواندو پسران -استاد رضایی

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

مدرسه فوتبال کیان پاس خراسان -

0 از 5 مدرسه فوتبال کیان پاس خراسان

مدرسه فوتبال کیان پاس خراسان

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

آموزش شنا دختران - استخر سجاد -

0 از 5 آموزش شنا دختران - استخر سجاد

آموزش شنا دختران - استخر سجاد

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت بانوان

مجموعه کلاسهای دانشگاه خاوران -

0 از 5 مجموعه کلاسهای دانشگاه خاوران

مجموعه کلاسهای دانشگاه خاوران

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

ووشو برادران -

0 از 5 ووشو برادران

ووشو برادران

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

مدرسه فوتبال آتورینا -

0 از 5 مدرسه فوتبال آتورینا

مدرسه فوتبال آتورینا

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

سالن کارگران (میدان فردوسی) فوتسال -

0 از 5 سالن کارگران (میدان فردوسی) فوتسال

سالن کارگران (میدان فردوسی) فوتسال

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

سالن کارگران (میدان فردوسی) والیبال پسران -

0 از 5 سالن کارگران (میدان فردوسی) والیبال پسران

سالن کارگران (میدان فردوسی) والیبال پسران

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

سالن کارگران (میدان فردوسی) والیبال دختران -

0 از 5 سالن کارگران (میدان فردوسی) والیبال دختران

سالن کارگران (میدان فردوسی) والیبال دختران

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت بانوان

سالن کارگران (میدان فردوسی) بسکتبال دختران -

0 از 5 سالن کارگران (میدان فردوسی) بسکتبال دختران

سالن کارگران (میدان فردوسی) بسکتبال دختران

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت بانوان

سالن کارگران (میدان فردوسی) صخره نوردی -

0 از 5 سالن کارگران (میدان فردوسی) صخره نوردی

سالن کارگران (میدان فردوسی) صخره نوردی

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

سالن کارگران (میدان فردوسی) والیبال بانوان (ظهرها) -

0 از 5 سالن کارگران (میدان فردوسی) والیبال بانوان (ظهرها)

سالن کارگران (میدان فردوسی) والیبال بانوان (ظهرها)

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت بانوان

سالن کارگران (میدان فردوسی) بسکتبال پسران -

0 از 5 سالن کارگران (میدان فردوسی) بسکتبال پسران

سالن کارگران (میدان فردوسی) بسکتبال پسران

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان

اسکیت پسران و دختران - فنی حرفه ای -

0 از 5 اسکیت پسران و دختران - فنی حرفه ای

اسکیت پسران و دختران - فنی حرفه ای

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

کلاسهای مجموعه ورزشی گلسا (دانشجو 29) -

0 از 5 کلاسهای مجموعه ورزشی گلسا (دانشجو 29)

کلاسهای مجموعه ورزشی گلسا (دانشجو 29)

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت آقایان و بانوان

دفاع شخصی خواهران (میدان تختی) -

0 از 5 دفاع شخصی خواهران (میدان تختی)

دفاع شخصی خواهران (میدان تختی)

شهر و استان مشهد،خراسان رضوی جنسیت بانوان

پیوند های مفید

درباره ماقوانین و مقررات ماسوالات متداولثبت مجموعه ورزشی شماارتباط با ما

از سامانه بیشتر بدانیم(درباره ما)

سالن با ما راهکاری سریع و آنلاین برای رزرو و اجاره اماکن ورزشی/تفریحی در سطح کشور می باشد. ما افتخار این را داریم که امکان رزرو سالن های ورزشی را به صورت آسان و بدون پرداخت هیچگونه هزینه مالی برای تمام دوست داران ورزش فراهم نماییم.

مجوزها

اطلاعیه

1.به اولین سایت ثبت نام کلاسهای ورزشی و رزرو آنلاین سالنها و زمینهای چمن شهر مشهد خوش آمدید.2.سایت شامل 2 بخش متفاوت است: 1) اجاره و رزرو اماکن ورزشی 2) ثبت نام کلاسها و آکادمی های ورزشی 3.کلیه مربیان و مدیران ورزشی میتوانند با ثبت مجموعه خود در سایت؛ فرآیند ثبت نام ورزشکاران خود را بصورت آنلاین انجام دهند.4.جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه ها، آدرس reserVarzesh@ را در تلگرام سرچ کنید.5.درصورتیکه موفق به پرداخت نشدید لطفا با شماره ٠٩١٥٥٠٤٦٦٩٦ تماس بگیرید.6.🎁جایزه نقدی: ماهیانه بین رزرو کنندگان سایت جایزه نقدی تقدیم میشود. توضیحات در کانال تلگرام.
متوجه شدم
notification

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت داده گستران پژواک آریا می باشد